Safeway

Industrie: Off-shore

Technologie: VR

Gebruik: Training

Vraag

De Safeway gangways (bruggen) maken het mogelijk om werknemers op een veilige manier van een schip naar een offshore installatie te vervoeren. Dit vergt een bepaalde expertise waar veel training voor nodig is, aangezien deze gangways een ingewikkeld besturingssysteem hanteren.

 

Daarom was Safeway op zoek naar een trainingstool waarbij het besturen van een gangway op zee geoefend kon worden, zonder daadwerkelijk de zee op te moeten. Dit zou veel kosten besparen, aangezien de operators met deze manier veilig aan land kunnen blijven.

Oplossing

We hebben een VR simulatie ontwikkeld waarin werknemers een Safeway gangway kunnen besturen alsof zij zelf op een boot zitten. Ze hebben zicht vanuit een virtuele cabine en via joysticks volledige controle over de besturingssystemen van de kraan die de gangway moet overbrengen.

 

Er kunnen verschillende scenario’s worden nagebootst in de simulatie, bijvoorbeeld het uitvallen van elektriciteit, of het uitbreken van brand. Op deze manier kunnen werknemers het besturingssysteem onder de knie krijgen en eventuele noodsituaties tackelen! In de simulatie is het mogelijk om personen en containers veilig naar een windturbine of olieplatform te transporteren.

 

Resultaat

Een virtual reality simulatie waarbij alleen een laptop, een VR headset en twee joysticks nodig zijn, zodat deze simulatie niet locatiegebonden is. Iedere werknemer kan wereldwijd expertise opdoen over het systeem, wat de (reis)kosten drukt en zorgt dat er minder operators nodig zijn.

 

Heeft u ook een uitdaging voor ons team?

Neem contact op!