VL vs VR in het onderwijs

VL staat voor Visueel Leren, VR staat voor Virtual Reality. Een groot aantal leerlingen heeft baat bij visuele leermethoden, ze kunnen op basis van diagrammen, afbeeldingen en video informatie tot zich nemen. De retentiegraad van visueel leren ligt hoger bij zowel kinderen als volwassenen. VR in het onderwijs maakt onderdeel uit van visuele leermethoden, en […]

De 20 beste AR apps op een rij

Er komen steeds meer augmented reality apps voor verschillende smartglasses zoals de Realwear, smartphones zoals de Samsung Galaxy toestellen en tablet AR apps zoals de Apple iPad. Op dit moment betreft het vaak nog demo’s, eenvoudige testen die ontwikkelaars delen met een kort filmpje online of een app die niet helemaal goed werkt. Toch zijn […]